top of page

ellenscollection.co Group

Public·56 members
Mason Lopez
Mason Lopez

Laboratuar Teknikleri Pdf OkuLaboratuvar Teknikleri Dersinde; Laboratuvarda çalışma disiplini ve güvenliğini, fiziksel, kimyasal enstrümental analiz yöntemlerini, laboratuvarda kullanılan temel araç gereçler ve cihazların özelliklerini, analizde kullanılacak çözeltileri hazırlama yöntemi ve hesaplamalarını, elde edilen verilrin değerlendirilmesi ver yorumlandırımasını içerip, süt ve ürünlerinin kalite kontrolleri için gerekli fiziksel, kimyasal, enstümental ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasına temel laboratuvar teknikleri, laboratuvarda çalışma güvenliği ve labotatuvar alet ve ekipmanları hakkında bilgi ve donanıma sahip kişilerin yetişirilmesi hedeflenmektir.
Laboratuar Teknikleri Pdf Oku

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page